Prawo energetyczne

- opinie dotyczące finansowania projektów energetycznych
- prace związane z interpretacją i stosowaniem prawa energetycznego
- sporządzanie umów o sprzedaż energii elektrycznej, ciepła, dostawy gazu
- negocjowanie umów dotyczących procesów inwestycyjnych
- opinie dotyczące różnych form zaspokajania roszczeń przedsiębiorstw energetycznych
- analizy dotyczące własności sieci energetycznych