Prawo ubezpieczeniowe

- ochrona i egzekwowanie praw ubezpieczonych wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie
- reprezentacji klientów w sprawach przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach