Prawo administracyjne

- uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji
- uzyskiwanie pozwoleń na budowę
- regulacja stanów prawnych przed organami administracyjnymi
- reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej
- doradztwo w relacjach z organami nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego, z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd
  oraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi