Prawo zamówień publicznych

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
- doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
- konsultacje w zakresie procedur przetargowych
- przygotowywanie protestów, odwołań i skarg
- przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień zamówień publicznych
- audyt procesów o zamówienia publiczne
- reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów, sądami oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych