Windykacja należności

- redagowanie i kierowanie do dłużników wezwań do dobrowolnej zapłaty należności
- reprezentowanie wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami
- wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
- wszczęcie oraz nadzór nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
- sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań układowych oraz upadłościowych