Zastępstwo procesowe

- reprezentowanie w procesach cywilnych, w tym gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym
- reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
- reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, m.in. przed:
   - Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   - Urzędem Patentowym
   - Sądami Administracyjnymi