Prawo pracy - usługi i doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

- przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich
- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
- opracowanie wewnętrznych regulacji prawnych pracodawców
- regulaminy pracy, wynagrodzenia
- pomoc zagranicznym menedżerom w procedurze uzyskiwania zezwoleń
  na wykonywanie pracy w Polsce
- reprezentowanie pracowników i pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych
- reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach sądowych