Prawo podatkowe

- udzielanie porad i informacji oraz przygotowywanie pisemnych opinii prawno-podatkowych
- sporządzanie pism i środków odwoławczych w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi
- zastępstwo prawne przed organami podatkowymi
- analiza konsekwencji podatkowych różnych operacji gospodarczych
- sporządzanie wszelkich deklaracji i informacji podatkowych, pism, zapytań i odwołań od decyzji, kierowanych do urzędów skarbowych i izb skarbowych