Prawo spadkowe

- sporządzanie pism i wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
- reprezentacja w sprawach o podział spadku, o zachowek, dotyczących ważności testamentu
- doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn
- reprezentowanie w sprawach o uznanie za niegodnego i wydziedziczenie