Prawo cywilne kontraktowe

- przygotowywanie, analiza i negocjowanie projektów umów
- nadzór nad prawidłowością wykonania umów
- przygotowywanie projektów ugód i porozumień
- prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności kontraktowej stron umów
- pomoc prawna w trakcie rozwiązywania umów
- doradztwo i kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami